NL

 

Iets dat ontstaat, iets met betrekking tot dat of het ontstaan.

Vaag, onduidelijk maar ook summier en subtiel aanwezig. Daar op het doek onbegrensd.
Kleurpartijen in relatie tot het vlak, het licht en de ruimte.

Dat wat te zien is, schijnt naar voren te treden, een vorm van diepten.
Maar dat wat je waarneemt is meer een ‘ontstaan’ dan een referentie naar de leegte.
In feite duwt het zich naar voor als een ‘negatieve sculptuur.’

 

 

ENG

 

Something that arise, something in relation to that of the origin.

Vague, unclear but brief and subtle. There on the canvas, indefinitely.
Color in relation to the light and the space.

That which is seen, seems to step forward, a kind of depths.
But what you perceive is more an 'emergence' than a reference to the void.
In fact, pushes itself forward as a 'negative sculpture.'

 

 

 

 

Meert Shelley

 

 

 

 

 


 

 

SHELLEY MEERT